Cestovné doklady

Cestovné doklady


Občania Slovenskej republiky môžu s občianskym preukazom vydaným formou ID karty cestovať na územie členských štátov Európskej únie, ďalej na Island, do Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska, Čiernej Hory, Bosny a Hercegoviny, Macedónskej republiky, Srbska, Albánska, Gruzínska, Moldavska a Gibraltár. Pri cestách na územie iných štátov je potrebný cestovný pas platný minimálne 6 mesiacov od predpokladaného ukončenia pobytu. Do všetkých krajín Európskej únie možno cestovať s cestovným pasom, alebo občianskym preukazom, rovnako ako na Island, do Švajčiarska, Nórska a do Lichtenštajnska.
Upozorňujeme, že v prípade využitia leteckej dopravy môžu niektoré letecké spoločnosti vo svojich prepravných podmienkach stanoviť podmienku predloženia cestovného pasu. Preto je vždy potrebné preveriť si, či konkrétna letecká spoločnosť akceptuje občiansky preukaz ako cestovný doklad.


Deti a cestovanie

Každý občan vrátane maloletého dieťaťa môže vycestovať do zahraničia len s platným cestovným dokladom, v prípade maloletého dieťaťa cestovným pasom. Odporúčame overiť na zastupiteľskom úrade štátu návštevy, či okrem cestovného dokladu nebude vyžadovaný tiež písomný súhlas rodičov (zákonného zástupcu), v akej forme a jazyku, a či podpis musí byť overený notárom, alebo je postačujúci len jednoduchý súhlas rodiča.


Cesty do Turecka

Pri cestách do Turecka musia mať slovenskí občania vrátane detí platný cestovný pas, vstup na občiansky preukaz nie je možný. Odporúčaná platnosť cestovného pasu v zmysle platnej legislatívy musí byť minimálne 5 mesiacov od vstupu na územie Turecka. V opačnom prípade im v zmysle platného zákona vstup na územie Tureckej republiky nebude umožnený. V cestovnom doklade musia mať dostatok voľného miesta na udelenie vstupných a výstupných pečiatok, udeľovaných orgánmi hraničnej a pasovej kontroly (aspoň 2 voľné strany). Oslobodenie od vízovej povinnosti platí pre občanov SR, ktorí sa na územi Turecka nezdržia viac ako 90 dní v rámci periódy 180 dní.


Zrušenie víz do Spojených arabských emirátov

Od 22. marca 2014 už slovenskí občania, držitelia bežných cestovných pasov, nemusia mať pri cestách do Spojených arabských emirátov vízum. Vízová povinnosť bola zrušná aj občanom ďalších 12 európskych krajín – Poľska, Slovinska, Českej republiky, Litvy, Maďarska, Lotyšska, Estónska, Malty, Cypru, Chorvátska, Rumunska a Bulharska. 


Víza do Omanu

Pre vstup do Ománu je potrebný platný cestovný pas a príslušné vízum, o ktoré možno požiadať na veľvyslanectve Ománu vo Viedni, alebo priamo na hraničnom priechode / letisku pri vstupe do krajiny. Žiadosť musí obsahovať : platný cestovný pas (min. 6 mesiacov po skončení platnosti víza), 3 fotografie, vyplnené formuláre žiadosti o vízum, písomné potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní a výške príjmu (trojmo v anglickom vyhotovení), cena za turistické vízum 5,- RO (13,- USD). Pri príjazde do Ománu je nutné vyplniť formulár "vstupná karta", ktorá obsahuje bežné osobné dáta uvedené v cestovnom pase a odovzdáva sa pasovej kontrole. Pri výjazde sa vyplňuje tzv. ”výstupná karta”. 


Ďalšie informácie

Ohľadom ďalších informácií neváhajte kontaktovať cestovnú agentúru CKSK, ktorá Vám prípadné ďalšie otázky rada objasní.