Novinky

Získaj darček od CKSK!

Získaj darček od CKSK!

NAKÚP VO FIRST MINUTE A ZÍSKAJ DARČEK!

 

Usporiadateľ akcie je Cestovná agentúra CKSK s.r.o., Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava, IČO: 36 727 954.

Akciová ponuka Nakúp vo first minute a získaj trendový kufor! začína 20.11. 2017 a jej trvanie bude až do vypredania zásob trendových kufrov CKSK.sk.

 

Podmienky akciovej ponuky:

Kufor získa prvých 50 klientov Cestovnej agentúry CKSK, ktorí si zakúpia letný pobytový letecký zájazd z ponuky LETO 2018. Klient musí byť vo veku minimálne 18 rokov a zakúpiť zájazd v hodnote aspoň 1000 €. Hlavnou podmienkou akciovej ponuky je zakúpený zájazd absolvovať v stanovenom termíne alebo v inom termíne dohodnutom a odsúhlasenom organizátorom zájazdu. Zájazd nesmie byť stornovaný. Akcia bude zverejnená v rozhlasových médiách – Rádio Vlna, Rádio Jemné, Rádio Anténa Rock a Európa 2, na facebookovej stránke Cestovná agentúra CKSK a na webovej stránke www.cksk.sk. Akciová ponuka Nakúp vo first minute a získaj trendový kufor! je kombinovateľná so všetkými existujúcimi zľavami a akciami partnerov Cestovnej agentúry CKSK s.r.o.

Usporiadateľ akcie si vyhradzuje právo jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá akciovej ponuky v priebehu jej trvania, akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo kompletne zrušiť. Úplné aktuálne znenie pravidiel bude vždy k dispozícii na web stránke Cestovnej agentúry CKSK.

Akciovú ponuku nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarovaný predmet predmetom obdobného typu. Osobné údaje klientov budú spracované v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a podľa podmienok zmluvných partnerov.

Predmetom akciovej ponuky je trendový kufor z limitovanej edície CKSK.sk, ktorého reálna podoba bude zverejnená na webovej stránke www.cksk.sk. Predajná hodnota kufra je 100 €.

Prípadné námietky s priebehom akciovej ponuky je možné usporiadateľovi zaslať písomne na poštovnú adresu uvedenú na web stránke Cestovnej agentúry CKSK do 3 pracovných dní od ukončenia akciovej ponuky. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.

07.02.2018